Apteekkari
keskiviikko 24.07.2024

Viranomaisyhteistyötä, kiitos!

10.08.2012 11:40
VALVIRA myönsi heinäkuussa 38 sairaanhoitajalle rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden. Lääkkeet, joita hoitajat voivat määrätä, on lueteltu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa.

Määräysoikeus edellyttää hoitajalta riittävää työkokemusta ja lisäkoulutusta. Lisäksi edellytetään, että hoitaja on työsuhteessa terveyskeskukseen, ja että hänellä on terveyskeskuksen vastaavan lääkärin kirjallinen määräys lääkkeen määräämiseen.

Hoitajareseptin säännökset kirjattiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin jo pari vuotta sitten ja ministeriön asetus lääkkeen määräämisestä tuli voimaan viime vuoden alussa.

Silti edelleen on epäselvää, miten apteekit saavat kaikki tarvittavat tiedot hoitajien määräämien lääkkeiden sujuvaan toimittamiseen. Asetukseen sisältyvään lääkelistaan tarvitaan ministeriöltä vielä tarkennuksia, jotta tiedot saataisiin apteekkien tietojärjestelmiin saakka. Siihen asti apteekit joutuvat plaraamaan ja tulkitsemaan asetuksen lääkelistaa.

Hoitajareseptin valmistelussa päädyttiin siihen, että terveyskeskuksen ylilääkärin tai sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin tekemiä rajauksia ei välitetä Valvirasta eteenpäin toimijoille. Apteekin vastuulle jäi varmistua, että hoitaja on oikeutettu määräämään lääkkeitä, ja että hoitajan määräämä lääke kuuluu asetuksen liitteen mukaiseen listaan.

Yksittäisen sairaanhoitajan lääkemääräysoikeuden rajaukset eivät kuulu apteekille, vaan niiden toteutuminen on määräyksen antaneen terveydenhuollon yksikön ja viranomaisten valvontavastuulla.

Näin pitääkin olla, sillä apteekin tehtävänä on huolehtia lääkejakelusta ja varmistaa lääkehoidon turvallisuus, eikä soitella ympäriinsä valvoakseen hoitajien toimintaa ja selvitelläkseen mitä rajauksia ylilääkärit ovat tehneet lääkelistoihin.

Hoitajareseptin käytännön toteutukseen tarvitaan nyt pikaisesti viranomaisten parempaa yhteistyötä, jotta apteekit pystyvät sujuvasti toimittamaan hoitajien kirjoittamia reseptejä. Muuten hoitajareseptistä uhkaa tulla iso soppa.

Erkki Kostiainen

Kirjoittaja on Apteekkarilehden päätoimittaja.

Takaisin

Kommentit (1)

Matti Sysmäläinen

Koko hoitaja homma täysin typrää,vain syrjäseuduilla saisi käyttää.

Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.