Apteekkari
keskiviikko 24.04.2024

Toteuttamista vaille valmis

22.01.2015 13:16

APTEEKKITOIMINNAN ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmä luovutti raporttinsa ministeri Laura Rädylle tiistaina. Työryhmällä on takanaan yli vuoden työrupeama, ja käsiteltyjen asioiden lista on mittava. Työtä tehtiin useissa pienryhmissä, ja erästä muinaista työryhmää mukaillen ”yhtään kiveä ei jätetty kääntämättä”. Erilaisia kehitysideoita ja vaihtoehtoja selvitettiin, puitiin ja punnittiin, eivätkä loppupäätelmät olleet itsestään selviä.

Ohjenuorana työryhmän työssä oli STM:n Lääkepolitiikka 2020 -asiakirja. Siinä olevien linjausten kestävyys tuli jälleen todistetuksi. Työryhmä kirjasi raporttiin kunnianhimoisia tavoitteita apteekkien palvelutoiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä muun terveydenhuollon kanssa. Lisäksi työryhmä teki ehdotuksia apteekkien lääkevalmistuksen järjestämisestä, annosjakelupalvelusta sekä lääkehuollon roolista sote-järjestelmässä. Kaikkien ehdotusten taustalla on vahva visio lääkehuollosta osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

TYÖRYHMÄSSÄ JA sen alatyöryhmissä oli asiantuntijaedustus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, ja toisena tärkeänä taustadokumenttina käytettiin Jyrki Kataisen hallituksen Terveen kilpailun edistämisohjelmaa, joka on osa valtioneuvoston rakennepoliittista ohjelmaa.

Työryhmässä punnittiin nykyisen apteekkilupajärjestelmän ja sille vaihtoehtoisten mallien mahdollisia etuja ja haasteita muun muassa muiden maiden kokemuksiin perustuen. Työryhmä päätyi lopulta yksimielisesti pitämään proviisorin henkilökohtaiseen apteekkilupaan perustuvaa apteekkijärjestelmää jatkossakin tarkoituksenmukaisimpana lääkkeiden vähittäisjakelun perusratkaisuna. Tervettä kilpailua tulee kuitenkin edistää myös lääkehuollossa tehostamalla toimintaa ja parantamalla toiminnan laatua.

RAPORTTI SISÄLTÄÄ paljon ehdotuksia, joiden toteuttaminen edellyttää vuosien työtä. Osa vaatii säädösmuutoksia, osa toimintatapojen uudistamista. Aika näyttää, kumpi on vaativampaa. Yksin emme kuitenkaan urakasta selviä, vaan asioiden edistäminen vaatii määrätietoista ponnistelua ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tämä on syytä ottaa huomioon toimintasuunnitelmia ja strategioita laadittaessa.

Raportin luovutustilaisuudessa ministeri Räty totesi, että työryhmäraportissa esitetyt ehdotukset ovat perusteltuja ja toteuttamiskelpoisia, koska lääkehuolto toimii osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja sen keskeinen tavoite on kansanterveydellinen, ei elinkeinopoliittinen. Mutta jos apteekit muuttuvat sekatavarakaupoiksi ja niiden toiminnan päätavoitteet ovat lähinnä liiketaloudellisia, on järjestelmän rakennetta pohdittava uudestaan. Tämäkin on hyvä pitää mielessä.

Sirpa Peura
Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja.

Takaisin

Kommentit

Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.