Apteekkari
keskiviikko 24.07.2024

Tärkeä tutkimus


26.09.2014 09:01

TUORE TUTKIMUS* kumoaa usein kuullun väitteen, että apteekkialan sääntelyn keventäminen laskisi lääkekustannuksia ja lääkkeiden hintoja. Yhdeksässä Euroopan maassa – Suomi mukaan lukien – tehty tutkimus osoittaa, että näin ei käy.

Sääntelyn purkaminen lisää kyllä apteekkien määrää, mutta pääasiassa kaupungeissa ja taajama-alueilla, joilla apteekkeja on tiheässä jo muutenkin.

Tutkimuksen merkittävä johtopäätös on se, että apteekkisääntelyn laajuudella ei ole vaikutusta lääkekustannuksiin tai itsehoitolääkkeiden hintoihin. Syynä on se, että yhteiskunnan varoista korvattavien reseptilääkkeiden hintoja säännellään joka tapauksessa riippumatta siitä onko apteekkitoiminta vahvasti vai kevyesti säänneltyä. Itsehoitolääkkeiden hintoihin apteekkisääntelyn purku voisi vaikuttaa, mutta tehdyt selvitykset eivät tutkijoiden mukaan osoita hintojen laskeneen.

Maissa, joissa apteekkitoiminnan sääntelyä on purettu, apteekkien omistus on keskittynyt usein muutamille tahoille, etenkin kansainvälisille lääketukkujäteille. Tämä on - päinvastoin kuin on oletettu - vähentänyt kilpailua ja johtanut valikoimien supistumiseen. Ruotsin ja Norjan apteekkeja omistetaan myös ulkomailta ja veroparatiiseista käsin, mikä on vähentänyt verotuloja.

Suomessa apteekin voi omistaa ja apteekkitoimintaa harjoittaa vain proviisori Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määrätylle alueelle myöntämällä apteekkiluvalla. Alue on tavallisimmin kunta, jossa voi toimia useita keskenään kilpailevia apteekkeja. Näin varmistetaan, että apteekkeja on tasaisesti ympäri maan ja että toimintaa ohjaavat ensisijaisesti ammatilliset eivätkä liiketaloudelliset tavoitteet. Eli juuri ne asiat, joissa ilmenee useimmiten ongelmia silloin, kun apteekkien omistusta vapautetaan. Lääkemyynnistä maksettavat verotkin jäävät kokonaisuudessaan Suomeen.

Suomi ei ole ainoa EU-maa, joka on rajoittanut apteekkien omistuksen vain proviisoreille ja itsehoitolääkkeiden myynnin vain apteekeille. Liki 60 prosenttia EU-kansalaisista asuu maissa, joissa vain proviisori voi omistaa apteekin ja liki puolet maissa, joissa itsehoitolääkkeitä saa vain apteekeista.

Tutkijat kehottavatkin päättäjiä pohtimaan sääntelyn purkamisen mahdollisia vaikutuksia tarkasti. Se on viisas neuvo.

ERKKI KOSTIAINEN

Kirjoittaja on APTEEKKARI-lehden päätoimittaja.

* Vogler S, et al. Does deregulation in community pharmacy impact accessibility of medicines, quality of pharmacy services and costs? Evidence from nine European countries. Health Policy (2014), in Press >

Tutkimuksesta lisää APTEEKKARI-lehdessä syksyllä.

Takaisin

Kommentit

Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.