Apteekkari
tiistai 27.02.2024

Suun kautta Itämereen

04.05.2018 11:30

LÄÄKKEETÖN ITÄMERI -kampanja muistutti meille taas alkuvuodesta, että vanhat lääkkeet eivät kuulu viemäriin.

Ilahduttavan suuri osa suomalaisista palauttaakin vanhentuneet tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeensä apteekkiin.

Apteekit toimivat Suomessa kuntien puolesta lääkejätteen keräyspisteinä, ja toiminta on organisoitu tehokkaasti. Mutta mihin päätyvät ne lääkkeet, jotka käytämme?


ITÄMERI ON POIKKEUKSELLISEN herkkä meri. Sen eliölajimäärä on vähäinen, vesimäärä pieni ja veden vaihtuvuus huono.

Lääkeainejäämät eli ympäristöön pieninä pitoisuuksina päätyneet lääkeaineet ovat yksi merkittävimmistä vesien saastuttajista, mutta niiden vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön tunnetaan huonosti.

Myös lääkeaineiden hajoamistuotteet voivat olla tai niistä voi uudelleen muodostua biologisesti aktiivisia yhdisteitä.

Suurin osa käytetyistä lääkkeistä tai niiden hajoamistuotteista päätyy elimistön läpi viemäriin jäteveden mukana.

Jätevedenpuhdistamojen prosesseissa ei pystytä huomioimaan kaikkia mahdollisia lääkeaineita ja niiden johdoksia, joten Itämereen päätyy käsitellyn jäteveden mukana myös lääkejäämiä.


ASIASTA PITÄÄ OLLA HUOLISSAAN, koska avoimia kysymyksiä on paljon.

Mitkä lääkeaineet ovat ympäristölle haitallisimpia? Mitä aineita päätyy Itämereen eniten?

Itämeren kaltaisessa lähes suljetussa ekosysteemissä pienikin muutos vaikuttaa paljon. Mitä tapahtuu, jos jokin laji häviää?

Ja se kysymyksistä kenties kaikkein pelottavin: voiko mereen joutunut lääkeaine päätyä takaisin ihmisen elimistöön?

Lähes joka kymmenennessä Itämeren eliöistä otetussa näytteessä on havaittu lääkejäämiä.


ONNEKSI TILANTEEN VAKAVUUTEEN on havahduttu.

Tutkimustietoa on kerätty Itämeren ympärysmaissa jo viitisentoista vuotta, ja tietoa kerätään edelleen, jotta voidaan arvioida kokonaisvaikutuksia ja päättää tarvittavista suojelutoimenpiteistä.

Avoimiin kysymyksiin etsitään vastauksia samalla kun mietitään keinoja vähentää Itämeren lääkealtistusta.

Jätevesien puhdistukseen kehitetään tehokkaampia menetelmiä, ja se on tärkeää. Pelko lääkejäämien päätymisestä vesistöihin ei saa haitata ihmisen sitoutumista lääkehoitoonsa.

Lääkejätteisiin meistä jokainen voi vaikuttaa jo nyt viemällä käyttämättä jääneet ja vanhentuneet lääkkeet apteekkiin.

Tämä on syytä muistaa etenkin nyt keväällä, kun mökkien lääkekaappeja siivoillaan talven jäljiltä.

Kirjoittaja on Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori.

Takaisin

Kommentit

Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.