Apteekkari
keskiviikko 24.04.2024

Lääkeoppia kaikille

29.06.2012 09:06APTEEKKARILEHDEN kesäkuun numerossa oli farmakologian professori emerita Liisa Ahteen haastattelu. Siinä professori ehdottaa lääkeopetusta peruskouluun. Ahteen mielestä on erittäin tärkeää, että ihmiset osaavat käyttää lääkkeitä oikein nykymaailmassa, jossa ne ovat osa jokapäiväistä elämää.

Minulta ehdotus saa kannatusta.

Ajatellaan vaikka itsehoitoa. Se on nykyään osa terveydenhuoltoa, mikä näkyy muun muassa itsehoitolääkkeiden valikoiman kasvussa ja suurempina pakkauskokoina. Mutta, kun ihmisille annetaan enemmän vastuuta itselääkinnästä, tulisi myös varmistua siitä, että kaikilla on perusedellytykset vastuun kantamiseen.

Ahtee ehdottaa, että nuorille opetettaisiin koulussa mitä lääkkeet ovat ja miten ne vaikuttavat elimistössä. Peruskoulun lääkeopissa voisi mielestäni myös käydä läpi yleisiä itsehoitolääkkeitä, niiden oikeaoppista käyttöä, mahdollisia haittoja ja yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa sekä tehokasta ja turvallista annostelua.

Koulusta saatu tieto olisi luotettavaa. Nyt monet hakevat tietoa lääkkeistä omin päin. Sitä saakin helposti eri medioista, mutta tiedon laatu vaihtelee. Koulusta saatujen perustietojen avulla osattaisiin myös paremmin arvioida internetistä saadun tiedon laatua. Lisäksi peruskoulussa annettu oppi tavoittaisi kaikki. Jotain opetuksesta jäisi varmaan myös niiden mieleen, jotka eivät oma-aloitteisesti hakisi lääketietoa.

Enkä usko, että apteekkien lääkeneuvonta jäisi tarpeettomaksi vaikka kaikki suorittaisivat lääkeopin lyhyen oppimäärän koulussa. Päinvastoin voisi ajatella, että perustietämys lisäisi ymmärrystä siitä, että lääkkeitä on tärkeää käyttää oikein.

Lääkkeistä perusasiat tietävä saattaisi jopa arvostaa apteekin lääkeneuvontaa enemmän kuin täysin tietämätön. Hänen olisi varmaan myös helpompi omaksua neuvot. Itsehoidon onnistumisen todennäköisyyttä kasvattaisi varmasti myös se, että ainakin osa lääkkeisiin liittyvistä vääristä käsityksistä saataisiin oikaistua jo koulussa.

Minna Svensk

Kirjoittaja on viestintäproviisori, joka toimittaa myös Apteekkarilehteä.

Takaisin

Kommentit

Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.