Apteekkari
sunnuntai 23.06.2024

Kielellisestä humpuukista

12.10.2012 09:10TYÖELÄMÄN MUUTTUESSA entistä kiireisemmäksi myös kielellinen humpuuki on lisääntynyt. Monimutkaisia asioita yritetään omaksua yhä nopeammin, minkä vuoksi niitä kuvaillaan sumein ja kapulakielisin ilmaisuin.

Filosofian tohtori Vesa Heikkinen ja suomen kielen maisteri Tuure Hurme ovat kirjoittaneet kielellisistä outouksista osuvan kirjan nimeltä ”Hölynpölynimuri”. Tarkoituksenani ei ole mainostaa kirjaa, mutta joitakin esimerkkejä teoksesta voidaan nostaa tähänkin.

Alla oleva sitaatti on Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelun julkaisusta.

”Toimintamallien ja -tapojen kehittämisessä korostuu yhä enemmän horisontaalisen verkostoyhteistyön merkitys innovaatiojärjestelmän kaikilla tasoilla. Suomessa sen tärkeimpiä kehityssuuntia ovat teknologisen ja sosiaalisen innovaatiotoiminnan integroituminen; tieteidenvälisyyden ja teknologioidenvälisyyden kasvu sekä palvelusektorin, erityisesti tietointensiivisten palvelujen saattaminen teollisuuden rinnalle keskeiseksi yhteiskunnan, talouden ja kansalaisten hyvinvoinnin tekijäksi.” (Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu, www.research.fi, 13.9.2006; Heikkisen ja Hurmeen 2008, 13 mukaan.)

Tuntuuko vaikeasti ymmärrettävältä tai vähintäänkin raskaalta? Tämä saattaa johtua siitä, että tekstissä halutaan sanoa miltei kaikki mahdollinen, mutta käytetyt sanat ovat abstrakteja ja moniulotteisia. Infoähky on valmis.

Tavallisesti myös aivan arkisissa sähköposteissa viljellään muodikkaita, mutta sisällöltään köyhiä ilmaisuja. Huuda hep, mikäli nämä ovat sinulle tuttuja: Tahtotila, sinänsä, eli(kkä), pöhinä, toimintaratkaisumalli ja aikataulusteppi.

Kiire poikii niin ikään epämääräisiä tehtävänantoja. Esimerkiksi kehotus ”Voisitko lisätä liitteenä olevan dokumentin nettiin?” saa verkkosivujen päivityksestä vastaavan miettimään ”Julkisille sivuille, someen, intraan vai kenties ekstranetiin?”

Kielellisiin epämääräisyyksiin törmää varmasti jokainen päivittäin, mutta niistä tietoista ei ole helppo hämätä, kuten tutkijat Heikkinen ja Hurme kirjassaan hienosti osoittavat.

Kiinnostuitko? Hölynpölynimuria voit kysyä lähikirjastosta.

Ilkka Salmela

Kirjoittaja on Apteekkariliiton verkkotiedottaja, joka hymyilee tietointensiivisille ratkaisuille. 

Takaisin

Kommentit

Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.