Apteekkari
keskiviikko 21.02.2024

Ei tuote, vaan hoito

14.11.2019 16:51

KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTON järjestämässä KKV-päivässä käsiteltiin kuluvalla viikolla lääkemarkkinasääntelyn vapauttamisen vaikutuksia. Tilaisuudessa esitettiin kuvaajia, joiden faktoissa olisi korjaamisen varaa – tai ainakin vertailuihin oli nostettu omenoita ja päärynöitä.

Eniten kohahduksia herätti kaavio, jossa vertailtiin apteekkareiden tuloja muutamiin korkeakoulutettujen ansioryhmiin. Vertailussa unohtui kertoa, että kyseessä oli yksi työnantajayrittäjien ryhmä, jota verrattiin laajaan joukkoon tietyn tutkinnon suorittaneita, joista valtaosa työllistyi palkansaajana.

Vielä suurempi haaste vertailussa on apteekin yhtiömuoto, joka näyttää apteekkiyrityksen koko tuloksen apteekkarin henkilökohtaisena verotettavana tulona. Oikeampi vertailukohta olisivat samankokoiset yritykset.

Ne eivät kuitenkaan tulovertailuissa näy, sillä ne ovat pääosin osakeyhtiöitä. Osakeyhtiöissä omistaja voi jättää yritykseensä haluamansa määrän tuloksesta, ja näin vaikuttaa omaan verotettavaan tuloonsa. Apteekkiyrityksessä tämä ei ole mahdollista, minkä vuoksi apteekkareita näkyy säännöllisesti myös julkaistuissa verotiedoissa.

KKV-päivässä unohtui, että apteekin tuote ei ole lääke, vaan onnistunut lääkehoito.

ESITYKSEN LÄHTÖKOHTA oli puhtaasti logistinen. KKV:n näkemyksen mukaan lääkehuollon tehtävänä on varmistaa, että kaikki ihmiset saavat tarvittavat lääkkeet turvallisesti ja oikea-aikaisesti. Se on hyvä alku, mutta hyvin suppea näkökulma apteekkitoimintaan. Lääkehuollon tavoitteena on varmistaa, että lääkehoidot toteutuvat niin kuin on tarkoitettu.

Globaalistikin aivan keskeinen lääkehuollon haaste on varmistaa lääkehoitojen oikea toteutuminen – se, että asiakas osaa ottaa lääkkeensä oikein, ja on sitoutunut oman lääkehoitonsa toteutumiseen. Tämän tulisi olla myös lääkepoliittisten uudistusten lähtökohta – huonosti onnistuneet lääkehoidot ovat tehottomuutta pahimmillaan. KKV-päivässä näkökulma jäi suppeaksi ja unohtui, että apteekin tuote ei ole lääke, vaan onnistunut lääkehoito.

Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori, OTT Petri Kuoppamäki arvioi viime vuonna mahdollisuuksia kehittää apteekkien sääntelyä kilpailun toimivuuden näkökulmasta ottaen samalla huomioon apteekkitoiminnalle asetetut vaatimukset.

KUOPPAMÄEN MUKAAN Suomen apteekkijärjestelmä toimii kokonaisuutena arvioiden hyvin ja vastaa sille asetettuihin terveyspoliittisiin tavoitteisiin.

”Harkittaessa apteekkisääntelyn muuttamista, on syytä muistaa, että lääkkeen kaltaisen hyödykkeen jakelussa kilpailu ei ole itseisarvo. Sitä kannattaa käyttää ohjausmekanismina siltä osin, kun siitä saadaan tehokas kirittäjä lääkehuollon tavoitteiden saavuttamiseksi”, Kuoppamäki kiteytti.

Soisin, että apteekkialaa koskevien uudistusten lähtökohtana olisi lääkehoitojen oikea toteutuminen, ja faktat päätösten taustalla paikkansa pitäviä.

Kirjoittaja on Apteekkariliiton toimitusjohtaja.

Takaisin