Apteekkari
keskiviikko 24.04.2024

Apteekeilla annettavaa uusille sotealueille

13.11.2015 07:42

HALLITUS PÄÄSI SOPUUN sote-uudistuksen päälinjauksista, mutta monta päätöstä on vielä edessä. Lukemattomien yksityiskohtien lisäksi iso kysymys on esimerkiksi terveydenhuollon rahoituksen uudistaminen, jossa on kyse vähintäänkin yhtä isosta asiasta kuin nyt tehdyissä ratkaisuissa.

Sote-alueiden määräksi tuli 15, jota monet terveydenhuollon asiantuntijat pitävät edelleen turhan suurena. Nykyiseen verrattuna järjestämistahojen määrä putoaa kuitenkin merkittävästi.

UUDISTUS TUO ASIAKKAILLE lisää valinnanvapautta. Uudistuksen jälkeen terveyspalveluita tarvitseva asiakas voisi valita julkisen, yksityisen tai järjestön tarjoaman palvelun väliltä, ja raha seuraisi ainakin jollakin tapaa asiakasta

Meillä apteekkisektorilla raha on seurannut asiakasta jo vuosikymmeniä, sillä asiakas on aina voinut vapaasti valita käyttämänsä apteekin, ja Kela suorakorvaa lääkkeet yhtäläisin perustein lääkeoston yhteydessä.


Apteekkisektorilla raha on seurannut asiakasta jo vuosikymmeniä."

VAIKKA YKSITYISKOHDAT OVATKIN vielä sopimatta, apteekit tarjoavat uusille sote-alueille monia mahdollisuuksia.

Lääkehoitojen onnistumisen edistäminen ja lääkehävikin vähentäminen ovat keskeisessä asemassa jatkossakin, olipa yksityiskohdat mitkä tahansa. Niihin apteekeilta löytyy monia keinoja.

Apteekin Terveyspiste -konsepti, jossa sairaanhoitajan palveluita tarjotaan apteekin yhteydessä, on malli, jota kannattaa ilman muuta arvioida etenkin harvaanasutuilla alueilla, kun ne pohtivat perusterveydenhuollon järjestämistä.

Apteekin Terveyspiste voi olla hyvä ratkaisu alueilla, joille lääkäripalveluita ei kyetä järjestämään.

Lääkehoidon kokonaisarviointi- ja tarkistuspalveluiden avulla pystytään järkeistämään lääkkeenkäyttöä ja tukemaan onnistunutta lääkehoitoa.

Myös koneellinen annosjakelu pystyy vastaamaan hyvinkin konkreettisesti sosiaali- ja terveydenhuollon muutospaineisiin. Annosjakelu vapauttaa hoitajien aikaa varsinaiseen hoitotyöhön, lisää potilasturvallisuutta ja parantaa kustannustehokkuutta.

Apteekit ovat valmiita tarjoamaan monipuolisia lääkehuollon palveluita uusille järjestämisalueille, kun ne aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa.

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtaja.

Takaisin

Kommentit

Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.