Apteekkari
sunnuntai 23.06.2024

Tutkimus: Lääkehoitoon sitoutuminen parantaa sydäninfarktipotilaiden ennustetta


INGIMAGE 09.11.2020 08:39

Sydänkohtauksesta toipuvan potilaan pitkäaikaisennusteeseen voidaan vaikuttaa merkittävästi hyvällä lääkehoidolla, jos potilaat sitoutuvat siihen. Tutkimuksen mukaan infarktin jälkeen määrätyn kolesterolilääkkeen käytön lopettaminen lisäsi selvästi potilaiden kuolemia. 

Riskitekijöiden hyvä lääkehoito vaikuttaa sydäninfarktipotilaiden pitkäaikaisennusteeseen. Lääkehoitoihin kuuluvat muun muassa kolesterolilääke statiini ja joissakin tilanteissa beetasalpaaja.

Potilaiden sitoutumisen lääkehoitoon on kuitenkin havaittu olevan vain välttävää. Aiemmissa tutkimuksissa jopa 5–20 prosenttia infarktipotilaista ei käyttänyt heille määrättyjä lääkkeitä lainkaan ja 20–50 prosenttia söi lääkkeitään epäsäännöllisesti tai lopetti ne ensimmäisen seurantavuoden aikana.

Lääketieteen lisensiaatti Jaakko Allonen selvitti Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessaan sydäninfarktipotilaiden lääkkeiden käyttöä ja sen vaikutusta potilaiden kuolleisuuteen.

Tutkimuksessa selvisi, että vaikka 95 prosentille sydäninfarktipotilaista kirjoitettiin sairaalasta kotiutuessa statiiniresepti, vain vähän yli 60 prosenttia potilaista käytti statiinia säännöllisesti. Vajaa 5 prosenttia ei käyttänyt statiinia lainkaan ja yli 30 prosenttia käytti lääkitystä vain epäsäännöllisesti.

Statiinia käyttämättömien potilaiden kuolleisuus oli tutkittavana ajanjaksona kolminkertainen verrattuna säännöllisesti statiinia käyttäviin.

– Säännöllisesti statiinia käyttävien kuolleisuus oli tutkimuksen tulosten mukaan 4,9 prosenttia, kun potilailla, jotka eivät käyttäneet statiinia, se oli 14,9 prosenttia, Allonen kertoo yliopiston väitöstiedotteessa.

Beetasalpaajien pois jättäminen lisää kuolleisuusriskiä

Tutkimukseen osallistuneista sydäninfarktipotilaista beetasalpaajia käytti ensimmäisen vuoden aikana säännöllisesti lähes 87 prosenttia potilaista, mutta kahdeksantena seurantavuotena vastaava luku oli vain 71 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan kuolleisuuden riski oli lähes kaksinkertainen, jos potilas ei käyttänyt beetasalpaajia.

– Beetasalpaajien merkitystä sydäninfarktin jälkihoidossa on kyseenalaistettu erityisesti matalan riskin infarktipotilailla, mutta heidän keskuudessaan kuolleisuuden riski oli edelleen 1,6 -kertainen, mikäli potilas ei käyttänyt beetasalpaajaa, Allonen huomauttaa.

Tulehduskipulääkkeitä tulisi välttää sydäninfarktipotilailla

Viime vuosina on useaissa tutkimuksissa todettu, että tulehduskipulääkkeet eivät sovi sydäninfarktipotilaille, sillä ne lisäävät kuolleisuuden ja uusintasydäninfarktinkin riskiä. Silti osa sydäninfarktin sairastaneista käyttää reseptillä määrättyjä tulehduskipulääkkeitä.

– Yli puolet aineistomme potilaista osti reseptillä määrättyä tulehduskipulääkettä vähintään kerran infarktin jälkeen. Vaikka tieto tulehduskipulääkkeiden haitallisuudesta sydänpotilailla on lisääntynyt, tulehduskipulääkkeiden käyttö väheni vain hyvin vähän, Allonen sanoo.

Tulehduskipulääkkeitä määrätään siis suosituksista huolimatta edelleen sydäninfarktipotilaille.

Allonen väittelee aiheesta perjantaina 13.11.

Takaisin