Apteekkari
sunnuntai 23.06.2024

Suomen apteekit valmiita koronarokotuksiin


08.10.2020 11:44

Valtaosa apteekkareista olisi valmis tarjoamaan ainakin tilojaan mahdollisia koronarokotuksia varten.

Tämä käy ilmi Apteekkariliiton syyskuun alussa apteekkareille tekemästä kyselystä. Apteekkien toimimista rokotuspisteinä kannatti kaikkiaan 85 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 352 apteekkia. Suhteutettuna apteekkien kokonaismäärään apteekkirokotuspisteitä voitaisiin saada jopa 400.

Vastaajista kaksi kolmesta olisi valmis järjestämään koronarokotuspisteen apteekkiinsa, jos siitä maksettaisiin apteekille kustannuksia vastaava korvaus.

Apteekeissa on jo rokotusosaamista

Yli puolet (57 %) kyselyyn vastanneista kannatti myös ajatusta, että farmaseutit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voisivat antaa koronarokotuksia apteekin tiloissa. Ainakin 70 apteekissa työskentelee jo rokottamiseen oikeutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Apteekkareilta kysyttiin myös, olisiko apteekin henkilökunnassa kiinnostusta rokotuskoulutuksiin. Yli puolet apteekkareista ilmoitti, että kiinnostuneita on.

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että apteekit voisivat tarjota rokotuksia varten tilat, mutta itse rokottamisen tulisi hoitua muutoin kuin farmaseuttien pistämänä.

Vain 15 prosenttia kyselyyn vastanneista katsoi, ettei oma apteekki tai henkilökunta taivu rokottamaan. Perusteluina olivat useimmiten tilojen tai henkilökunnan riittämättömyys.

PGEU: Apteekit mukaan rokotussuunnitteluun

Euroopan apteekkijärjestö PGEU kannustaa Euroopan maiden valtioita osallistamaan apteekkeja myös alkavan influenssakauden rokotussuunnitteluun.

Järjestö muistuttaa, että influenssakausi yhdistettynä covid-19-tapausten uuteen kasvuun kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmää merkittävästi. Tämä asettaa haasteita kausi-influenssarokotusten järjestämiselle, puhumattakaan mahdollisesta tulevasta koronarokottamisesta.

– Emme pysty vielä pysäyttämään koronavirusta, mutta voimme vaikuttaa influenssan ja covid-19:n terveydenhuoltoon kohdistuvaan yhteisvaikutukseen. Rohkaisemme kansallisia hallituksia hyödyntämään apteekkien verkostoa ja saavutettavuutta, jotta rokotuksia olisi laajasti saatavilla, sanoo PGEU:n puheenjohtaja Duarte Santos järjestön tiedotteessa.

Santos muistuttaa, että apteekeissa työskentelee korkeasti koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia, joihin ihmiset luottavat myös terveystiedon saamisessa.

– Siksi apteekit ovat avainroolissa niin riskiryhmien tunnistamisessa kuin luottamuksen lisäämisessä rokotteita kohtaan. Apteekkien tulisikin olla tiivisti mukana influenssarokotusohjelmien suunnittelussa.

Santosin mukaan apteekkien henkilökunnan tulisi olla myös ensimmäisten influenssarokotusten saajien joukossa, sillä he työskentelevät terveydenhuollon etulinjassa.

Suomen Apteekkariliitto on jo aiemmin ehdottanut, että apteekkien ammattilaiset koulutettaisiin antamaan kausi-influenssarokotuksia ja koronarokotuksia sitten, kun rokote on saatavilla. Apteekit pistävät kausi-influenssarokotuksia jo useissa maissa.

Takaisin