Apteekkari
keskiviikko 19.06.2024

Sormikivut ja kaliumarvot hallintaan


ISTOCKPHOTO 02.12.2020 09:41

Nivelreuma sormissa vaikeutti vanhan miehen kävelykepin käyttöä. Lisäksi lääkehoidon kokonaisarvioinnissa kiinnitettiin huomiota alhaisiin kaliumarvoihin.

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtiin 86-vuotiaalle palvelutalossa asuvalle miehelle. Miehellä oli verenpainetauti ja sydämen vajaatoiminta sekä nivelreuma, joka oireili etenkin käsissä.

Neljä vuotta sitten hänellä diagnosoitiin sydäninfarkti. Hiljattain otetuissa laboratoriokokeissa oli havaittu hieman alhaiset kaliumarvot, mutta tähän ei ollut vielä reagoitu.

Miehellä oli käytössä kävelykeppi ja hän tarvitsi jonkin verran tukea kävellessä ja istumaan mentäessä sekä ylös noustessa. Muuten mies oli ikäisekseen virkeä ja sairaudet huomioon ottaen hyvässä kunnossa.

Ongelma

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin taustalla ei ollut mikään yksittäinen ongelma, vaan se tehtiin osana koko palvelutalon lääkelistojen läpikäyntiä moniammatillisen tiimin voimin.

Haastattelussa kävi ilmi, että kipulääkityksestä huolimatta särky sorminivelissä vaivasi miestä. Etenkin aamuisin sormet tuntuivat aroilta ja jäykiltä. Tämä vaikeutti myös omatoimista liikkumista, sillä kävelykepin käyttö oli hankalaa kipeiden sormien kanssa.

Ratkaisu

Ehdotin parasetamolin antoaikojen muuttamista, jotta mies saisi parhaan mahdollisen avun sorminivelten kipuihin. Ilta-annos päädyttiin siirtämään iltapäivään, sillä kivut esiintyivät enimmäkseen valveilla ollessa ja yötä vasten mies ei mielestään tarvinnut lääkettä.

Parasetamolin rinnalle kivunlievitykseen aloitettiin paikallisesti piroksikaamigeeli. Suun kautta annosteltava tulehduskipulääke ei ole optimaalinen vaihtoehto iäkkäälle potilaalle, jolla on käytössä suuriannoksinen nesteenpoistolääke. Kipulääkityksen toimivuus arvioidaan uudelleen kuukauden päästä vuositarkastuksen yhteydessä.

Sydämen vajaatoiminnan ja verenpaineen hoito olivat hyvin hallinnassa. Enalapriilin annosta nostettiin, jotta saadaan selville parhaiten toimiva annos.

Koska nesteenpoistolääke furosemidi laskee kaliumarvoja, lääkitykseen lisättiin kaliumvalmiste korjaamaan tilannetta. Furosemidin annosta tulisi jatkossa pyrkiä laskemaan, mutta hoitavan lääkärin mukaan se ei tällä hetkellä ollut mahdollista sydämen vajaatoiminnan vuoksi.

Kaliumarvoja jäädään seuraamaan, sillä enalapriilin annosnosto saattaa vähentää kaliumlisän tarvetta.

Seuranta

Lääkehoidon toimivuutta ja elektrolyyttiarvoja pyritään seuraamaan jatkossa tarkasti. Mikäli parasetamoli ja piroksikaamigeeli eivät auta riittävästi sorminivelten kipuun, kipulääkitykseen lisätään seuraavaksi tramadolitabletti.

SÄÄNNÖLLISESTI ENNEN MUUTOS
Panadol, parasetamoli 1 g 1 x 2 (aamuin illoin) Muutettiin antoajat aamuun ja iltapäivään
Felden 0,5 %, piroksikaamigeeli - Aloitettiin, 1 x 2 (aamuin illoin) ja tarvittaessa. Korkeintaan 4 kertaa vuorokaudessa.
Kaleorid, kalium 750 mg - Aloitettiin 1 x 2
Enalapril Orion, enalapriili 5 mg 1 x 1 Annosta nostettiin, uusi annos 10 mg / vrk
Furesis, furosemidi 40 mg 1 x 1 Ei muutosta
Metoprolol Ratiopharm, metoprololi 47,5 mg 1 x 1 Ei muutosta
TARVITTAESSA
Panadol, parasetamoli 1 g - 1 x 1 lisäkipulääkkeeksi illalla

Tämän arvion teki Niina Laine, joka on LHKA-erityispätevyyden suorittanut farmaseutti, M.Sc. in Clinical Pharmacy ja FaT Aino ja Eino Lääkehoitopalveluista.

Takaisin