Apteekkari
sunnuntai 23.06.2024

Professorit: Itsehoitolääkkeiden hintakilpailu asettaisi kansalaiset eriarvoiseen asemaan


KATJA LÖSÖNEN 27.11.2020 14:25

Lääkelakiin ehdotetut muutokset ovat herättäneet eri puolilla apteekkikenttää kovaa kritiikkiä. Apteekkari-lehti selvitti, mitä mieltä apteekkialaa parhaiten tuntevat professorit ovat muutoksista.

Itä-Suomen yliopiston apteekkiopin professori Riitta Ahonen korostaa, että Suomessa on hyvin toimiva apteekkijärjestelmä, jonka perusteita ei kannata romuttaa.

– Uudistukset tulisi tehdä harkiten, kuten lääkehuollon tiekartassa on esitetty. Nyt ehdotetut lakimuutokset ovat kannatettavia muuten, mutta en kannata itsehoitolääkkeiden alennusmyyntejä.

Ahosen mukaan kilpailusta itsehoitolääkkeiden hinnoilla hyötyvät isot apteekit. Lisäksi se voi johtaa lääkkeiden hamstraukseen ja tarpeettomaan käyttöön.

– Samalla romutetaan lääkkeiden samanhintaisuuden periaate, jolloin kansalaiset joutuvat alueellisesti eriarvoiseen asemaan. Miksi rautavaaralaisen pitäisi maksaa enemmän tilapäisen päänsäryn hoidosta kuin espoolaisen, hän kysyy.

Apteekit tärkeä osa sote-ketjussa

Itsehoitolääkkeiden hintakilpailu arveluttaa myös Helsingin yliopiston sosiaalifarmasian professori Marja Airaksista.

– Itsehoitolääkkeiden hintakilpailun salliminen lisäisi jo nykyisellään käynnissä olevaa polarisaatiota, jossa ”isot ja rikkaat apteekit” rikastuisivat entisestään ja pienet apteekit köyhtyisivät, hän sanoo.

Tämä vaikuttaisi Airaksisen mielestä merkittävästi apteekkijärjestelmän perusteisiin. Todennäköistä on, että apteekeissa ryhdyttäisiin myös myymään yhä enemmän erilaisia vapaan kaupan tuotteita, joilla kompensoitaisiin itsehoitolääkkeiden alenevia katteita. Tämä johtaisi hänen mukaansa siihen, että yhteiskunta menettäisi yhden tärkeän resurssin sote-palveluketjussa.

– Pienten apteekkien toimintaedellytysten kapeneminen heijastuisi erityisesti maaseutupaikkakunnille ja lähiöihin. Näille asiakkaille ”oman kylän apteekki” on tärkeä esimerkiksi siksi, että apteekit pystyvät korvaamaan häviäviä terveydenhuollon lähipalveluita.

Lääkkeiden turhaa käyttöä ei pidä lisätä

Professori Airaksisen mielestä on varsin ristiriitaista, että hallituksen esityksessä perustellaan itsehoitolääkkeiden hintakilpailun avaamista sillä, että ”hintakilpailun mahdollistaminen synnyttää apteekeille myös intressin markkinoida itsehoitolääkkeitä”.

– Farmasian ammattilaiset koulutetaan ainakin vielä nykyisin tukemaan lääkehoidon onnistumista, eikä myymään tuotteita ihmisille mahdollisimman paljon ja mahdollisimman halvalla. Lääkelain lähtökohdan mukaisesti lääke ei ole kulutustavara, vaan tutkitusti vaikuttava hoitotoimenpide. Siksi lääkkeiden turhaa ja perusteetonta käyttöä tulee pyrkiä estämään, hän sanoo.

Hänen mielestään itsehoitolääkkeiden hintakilpailua koskeva lakimuutos tulisi siirtää lääkealan tiekartan yhteyteen, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti apteekkien toimintaa ja tehtäviä osana lääkehoidon arvoketjua ja sote-järjestelmää.

Takaisin