Apteekkari
perjantai 12.04.2024

Pekonen: Lääkelain uudistamisesta tulossa hallituksen esitys ennen joulua


19.11.2020 12:12

APTEEKKARI 2020 -tapahtumassa puhunut sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoi apteekkialan tulevista uudistuksista.

Lääkealan toimijoiden joustava yhteistyö on ollut ministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan keskeisessä asemassa, kun lääkehuoltoa on turvattu koronaepidemian aikana. Koko ala on ollut yhdessä mukana varmistamassa lääkkeiden saatavuutta.

– Apteekit ovat osallistuneet saatavuuden turvaamineen vastuullisella toiminnallaan ja muun muassa yksittäisten lääkeaineiden myynnin ja toimittamisen rajoitusten toimeenpanossa.

Apteekkariliiton kesällä lanseeraama Lääkehaku-verkkopalvelu on helpottanut lääkkeen löytämistä erityisesti tilanteissa, joissa lääkkeiden saatavuudessa on ollut häiriöitä.

– Apteekkareiden tekemä tärkeä työ heijastuu siis yleensä välittömästi lääkkeitä käyttävien ihmisten arkeen sitä helpottaen. Yhteistyöllä varmistamme lääkkeiden saatavuuden tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti kaikille lääkkeenkäyttäjille koko Suomessa, Pekonen sanoo.

Apteekkiala tarvitsee vahvaa sääntelyä

Ministeri muistutti, että maan hallitus on sitoutunut uudistamaan lääkehuollon kokonaisuutta pitkäjänteisesti lääkeasioiden tiekartan suuntaviivojen mukaisesti. Tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääkitysturvallisuus ja neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus.

Paremmalla ohjauksella ja tietopohjalla voidaan ministerin mukaan varmistaa uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto ja edistää lääkkeiden järkevää käyttöä.

– Lääkealan uudistamisessa ensisijaista on pitää huolta siitä, että jokaisella on mahdollisuus saada tarvitsemansa tarkoituksenmukainen lääkehoito. Ihmisten terveydestä huolehtiminen ei saa riippua henkilön taloudellisesta tilanteesta. Tästä syystä lähtökohtana on, että lääkkeiden käyttäjien maksurasitusta ei tulla kasvattamaan.

Osana lääkeasioiden tiekarttaa uudistetaan apteekkitaloutta, mikä edellyttää apteekkijärjestelmän tarkastelua kokonaisuutena.

– Tavoitteena on pienentää apteekkijärjestelmän osuutta lääkehoidon kustannuksista. Lääkkeiden saatavuus, palveluiden saavutettavuus tai rationaalinen lääkehoito eivät kuitenkaan saa vaarantua, Pekonen linjaa.

Apteekkitalouden uudistusta on tarkoitus tehdä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

– Kehittämistyössä otetaan huomioon, että asianmukaisen ja turvallisen lääkehoidon varmistaminen edellyttää jatkossakin vahvaa sääntelyä apteekkitoimintaan ja lääkkeiden myyntiin, Pekonen sanoo.

Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Kanerva ja STM:n erityisasiantuntija Elina Asola.

Lääkehuollon tiekartta etenee

Viime hallituskaudella rauenneiden hallituksen esitysten uudelleenvalmistelu on käynnissä, ja hallituksen esitys lääkelain muuttamiseksi on tarkoitus antaa vielä ennen joulua.

– Esityksessä ehdotetaan muun muassa apteekkitoimintaa koskevia muutoksia ja sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköihin oikeutta ylläpitää rajattua yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa, Pekonen kertoo.

Tiekartan toimeenpanoon on varattu rahoitusta ensi vuodesta alkaen. Tämä mahdollistaa vihdoin riittävän resursoinnin ja lääkeasioiden tiekartan toimeenpanon käynnistymisen täysimittaisesti.

Alan uudistamisen suunnittelu ja arviointi tehdään ministerin mukaan huolella, ja selvitystyö on jo käynnissä. Kelan vetämässä tutkimushankkeessa selvitetään, miten lääkkeiden hintakilpailua voitaisiin lisätä, samalla kartoitetaan väestökyselyllä apteekkien asiakkaiden näkemyksiä apteekkipalveluista. Aalto-yliopiston johtamassa tutkimushankkeessa selvitetään, mikä lääkkeissä maksaa ja kuinka hintaan voidaan vaikuttaa.

– Jotta voimme onnistua mittavassa muutostyössä, on sidosryhmillä keskeinen rooli. Sidosryhmien kuuleminen on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lääkeasioiden tiekartan kaltainen kokonaisvaltainen kehitystyö, Pekonen summaa.


Uudistus tehdään terveyspoliittisista lähtökohdista

STM:n erityisasiantuntija Elina Asola kertoi puheenvuorossaan, että ministeriön tavoitteena on tehdä apteekkeja koskevat uudistukset terveyspoliittista lähtökohdista.

– Kilpailupolitiikka ei ole ensisijainen tavoite. Tässä otetaan huomioon lääkkeiden käyttäjäien ja yhteiskunnan näkökulma, ja muutosten vaikutukset arvioidaan kattavasti ennen kuin tehdään uudistuksia, hän sanoo.

Uudistuksen yhteydessä ministeriö on linjannut, että itsehoitolääkkeet ovat osa lääkehuoltoa ja niitä tarkastellaan osana apteekkitoimintaa.

Takaisin