Apteekkari
sunnuntai 23.06.2024

Nenäpäivää tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan


Meeri Väänänen / Nenäpäiväsäätiö 30.10.2020 08:46

Nenäpäivä-keräys auttaa lapsia koronan keskellä yhteensä 17 maassa yhdeksän luotettavan järjestön ammattitaidolla. Järjestöjen työ koronan keskellä tähtää muun muassa tartuntatautien ehkäisyyn, lasten koulunkäynnin jatkumisen turvaamiseen ja perheitä pahimman yli auttavan sosiaaliavun jakamiseen.

Koronan leviäminen ei ole estänyt muiden tartuntatautien leviämistä maailmalla. Tautien ehkäisyssä onkin välttämätöntä ajatella myös aikaa koronan jälkeen. Jos muut tappavat taudit jätetään hoitamatta ja ennaltaehkäisemättä koronan vuoksi, voi käsillä olla pahimmillaan uusi vakava epidemia.

– Koronaviruksen levitessä on välttämätöntä jatkaa perusterveystyötä eri puolilla maailmaa. Kun terveydenhuolto toimii koronasta huolimatta kaikkialla, pystytään havaitsemaan väestössä muhivat tartuntataudit ja ennaltaehkäisemään niiden kehittyminen epidemiaksi. Esimerkiksi tuhkarokko voi monilla alueilla levitä pahemmin kuin koronavirus, jos rokotukset jätetään ottamatta, kertoo terveydenhuollon neuvonantaja Hannele Virtanen Suomen Punaisesta Rististä.

UNICEFin arvion mukaan korona voi vaikuttaa siihen, että jopa 80 miljoonaa alle yksivuotiasta lasta ei saa maailmalla elintärkeitä rokotteita. Tämä yhdessä muiden koronasta johtuvien terveydenhuollon laiminlyöntien kanssa voi tarkoittaa pahimmillaan jopa 1,2 miljoonan alle 5-vuotiaan lapsen kuolemaa seuraavan puolen vuoden kuluessa.

– Toimivan terveydenhuoltojärjestelmän tulisi antaa kaikkialla turvaa koko ihmisen elinkaaren ajan. Koronan kaltaisissa tilanteissa on ensisijaisen tärkeää, että ihmisten oikeus saada hoitoa kaikkiin terveysongelmiinsa toteutuu ja tautien ennaltaehkäisystä huolehditaan. Se on lopulta kaikkien meidän etu ja tätä työtä teemme myös Nenäpäivän varoilla maailmalla, Hannele Virtanen muistuttaa.

Koulujen kiinniolo ja perheiden köyhtyminen ovat riski

Korona sulki kouluja ja vaikutti maailmanlaajuisesti arviolta noin 1,6 miljardin lapsen koulunkäyntiin. Monessa kehittyvässä maassa koulut ovat edelleen kiinni.

Tilanne on huolestuttava lasten tulevaisuuden kannalta. Kouluissa lapset oppivat tärkeitä taitoja, mutta samalla niillä on suuri merkitys lasten kasvun tukemisessa: kouluissa lasten oikeuksia puolustetaan ja lapsista pidetään huolta.

Kehittyvissä maissa koulut suojaavat lapsia muun muassa työnteolta, lapsiavioliitoilta ja sukuelinten silpomisella. Monessa tapauksessa koulutus on myös lapselle ainoa tie päästä ulos sukupolvia kestäneestä köyhyyden kierteestä. Nyt pelkona on, että monen lapsen koulutie katkeaa koronaan. Koulujen ollessa suljettua moni lapsi jää myös ilman kouluruokaa.

Jotta lasten oikeus oppia turvattaisiin myös koronan aikaan, on kehitetty myös luovia tapoja opettaa etänä. Esimerkiksi Kirkon Ulkomaanapu on pandemian aikana muun muassa jakanut radioita ja kotiopiskelumateriaaleja, tuottanut radio-oppitunteja ja tukenut opettajia etäopetuksen toteuttamisessa esimerkiksi WhatsAppin välityksellä.

Korona vaikuttaa myös perheiden toimeentuloon. Toimeentulon ehtyessä monet perheet jäävät tyhjän päälle.

Arviolta 13 miljoonaa tyttöä kehittyvissä maissa joutuu koronan vuoksi liian varhain naimisiin ja monesta maasta on raportoitu, että lapsityövoiman käyttö on nousussa ensimmäistä kertaa 20 vuoteen.

– Perheille jaettava käteisapu on yksi kaikkein tehokkaimmaksi osoitettu avun muoto. Useat tutkimukset ovat uudestaan ja uudestaan osoittaneet saman: oikein toteutetuilla ja erityisesti palveluihin yhdistetyllä käteisavulla on myönteinen vaikutus lasten tilanteeseen. Sen on osoitettu vähentävän lapsikuolleisuutta, ehkäisevän kroonista aliravitsemusta, lisäävän koulunkäyntiä ja vähentävän lapsityötä ja lapsiavioliittoja, kertoo vaikuttamistyön asiantuntija Emmi Pakkala Pelastakaa Lapset ry:stä.

Kaikenlainen apu pahimman yli on nyt tarpeen, sillä arvioiden mukaan 150 miljoonaa lasta, eli 9 prosenttia enemmän koronaa edeltävään aikaan verrattuna, tulee luisumaan köyhyyteen koronan seurauksena.

Koronan vaikutukset maailman lasten elämään ovat esillä tämän syksyn Nenäpäivä-kampanjassa, joka huipentuu Nenäpäivän viettoon perjantaina 13. marraskuuta. Kampanja kannustaa suomalaisia jakamaan onnestaan maailman lapsille sinne, missä sitä juuri nyt eniten tarvitaan. Apteekkariliitto on yksi kampanjan pääyhteistyökumppaneista.

Lahjoituksen voi tehdä esimerkiksi nettilippaassa.

Takaisin