Apteekkari
keskiviikko 24.07.2024

Lääkehuollon hallinto uudelle jättiorganisaatiolle

19.08.2008 11:47

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten laitosten lääkehuoltoa koskevat tehtävät organisoidaan uudelleen perustamalla uusi lääkealan keskus.

Uudistuksen tarkoituksena on koota lääkehuoltoon käytettäviä voimavaroja ja tehostaa toimintaa. Taustalla on selvityshenkilö Jussi Huttusen toukokuussa valmistunut raportti, jossa selvitettiin lääkehuollon kehittämistä. Uuden viraston sijoituspaikasta on tarkoitus tehdä alueellistamisselvitys. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä (kesk.) esittää sijoitusvaihtoehdoiksi Kuopiota ja Oulua.

- Molemmissa on vahvaa lääkealan osaamista, ja hallituksen linjausten mukaisesti alueellistamisen pääpaino on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tavoitteena on, että uusi keskus aloittaisi toimintansa syksyllä 2009, Hyssälä totesi tiedotustilaisuudessa kertoessaan organisaatiouudistuksesta Helsingissä.

Organisaatiouudistus koskee Lääkelaitoksen, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon toimintaa sekä lääkehuoltoon liittyviltä osilta Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen tehtäviä. Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoivaa roolia vahvistetaan, ja Lääkkeiden Hintalautakunnan (Hila) asema selvitetään syksyn aikana.

Lääkelaitoksen tehtävät hajaantuvat täysin

Uuteen lääkealan keskukseen keskitetään lääkehuollon ja lääkehoitoprosessien tutkimus ja kehittäminen sekä lääkehuollon hyvien käytäntöjen levittäminen. Keskuksen vastuulle tulee myös lääkehoidon kokonais- ja kustannusvaikuttavuuden arviointi, lääkkeiden haittavaikutusten ja lääkehoidon turvallisuuden arviointi sekä lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri. Myös apteekkitoiminnan kehittäminen kuuluu uuden lääkealan keskuksen tehtäviin.

Uuden keskuksen lupa- ja valvontatehtäviin kuuluvat lääkkeiden myyntiluvat. Muut lupa-asiat on tarkoitus siirtää vuoden 2009 alussa aloittavaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon. Tällaisia ovat apteekkiluvat, veripalvelulaitosluvat, kudosluvat sekä lääkinnällisten laitteiden luvat. Käytännössä tämä tarkoittaa lääkelaitoksen tehtävien hajaantumista kahteen uuteen organisaatioon.- Linjaukset koskettavat merkittävästi lääkelaitosta ja ne ovat hyvin haasteellisia, kommentoi Lääkelaitoksen ylijohtaja Hannes Wahlroos heti tiedotustilaisuuden jälkeen.

Alueellistamisselvitys on tavoitteena tehdä mahdollisimman nopeasti, minkä jälkeen käynnistetään uuden keskuksen perustamisen valmistelu yhdessä nykyisten lääkehuollosta vastaavien laitosten ja niiden henkilöstön kanssa. (TK)

Aiheesta lisää www.stm.fi ja 29.8. ilmestyvässä Apteekkarilehdessä.

Takaisin