Apteekkari
sunnuntai 23.06.2024

Koronavirus kurittaa apteekkeja Euroopassa


LEHTIKUVA 23.06.2020 11:50

Pandemia on koetellut Euroopan apteekkiverkostoa. Monissa maissa apteekkeja on jouduttu sulkemaan, ja kymmeniä työntekijöitä on kuollut koronavirukseen. Samalla apteekkien tiheällä verkostolla on ollut suuri merkitys pandemian hallitsemisessa.

Apteekit ovat olleet etulinjassa Eurooppaa koettelevassa poikkeustilanteessa. Pahiten uusi koronavirus on iskenyt Italiassa ja Espanjassa, missä kymmenet apteekit ovat joutuneet sulkemaan ovensa henkilöstön sairastumisten ja niistä johtuvien karanteenien vuoksi.

Euroopan apteekkijärjestö PGEU:n mukaan toukokuun alkuun mennessä covid-19-taudin takia oli kuollut 17 apteekkityöntekijää Espanjassa, 13 Italiassa, kolme Isossa-Britanniassa ja Turkissa sekä yksi Belgiassa.

Vaikka apteekit tunnustetaan EU-maissa terveydenhuollon ammattilaisiksi, pandemian alkaessa monet jäivät ilman henkilökohtaisia suojavälineitä.

– Useimmissa maissa apteekkien henkilökunnalla ei ole ollut ​​suojavarusteita tai mahdollisuutta päästä covid-19-testeihin, kertoo Euroopan apteekkijärjestö PGEU:n pääsihteeri Ilaria Passarani.

Euroopan apteekeilla on ollut myös vaikeuksia hankkia hengityssuojaimia, käsien desinfiointiaineita, käsineitä ja parasetamolivalmisteita. Tuotteiden hankintahinnat ovat nousseet merkittävästi.

PGEU:n mukaan tiheällä apteekkiverkostolla on kuitenkin ollut suuri merkitys pandemian hallitsemisessa.

Apteekit ovat turvanneet hädässä olevien potilaiden lääkehoitojen jatkumista ja vähentäneet terveydenhuollon taakkaa jakamalla luotettavaa tietoa koronaviruksesta. Useissa maissa apteekit välittävät eteenpäin myös avunpyyntöjä perheväkivallan uhreilta.

PGEU:n mukaan monen apteekin työkuorma kasvoikin merkittävästi maalis-huhtikuussa. Syitä olivat asiakasmäärien kasvu, lisääntyneet puhelinkonsultaatiot ja yleinen neuvonnan tarve, henkilökunnan sairastumiset sekä lääkkeiden kotiinkuljetusten järjestely.

Joissain maissa viranomaiset ovat jopa edellyttäneet apteekkeja pidentämään aukioloaikojaan ja työskentelemään pyhäpäivinä.

Toivomme tukea apteekeille, jotta vältytään sulkemisilta ja työpaikkojen menetyksiltä, sanoo PGEU:n pääsihteeri Ilaria Passarani.

Apteekit sopeuttivat toimintansa

Kuten Suomessa, myös Euroopassa apteekit ovat muuttaneet toimintaansa varmistaakseen lääkehoitojen jatkuvuuden ja vähentääkseen henkilöstön ja asiakkaiden sairastumisriskiä. Asiakasmääriä on rajoitettu, palvelutiskeille on asennettu suojapleksejä ja siivousta on lisätty.

Useissa maissa apteekit ovat alkaneet valmistaa itse alkoholipohjaisia käsigeelejä, jos kaupallisia vaihtoehtoja ei ole ollut tarjolla.

Apteekit ovat myös tarjonneet kotiinkuljetuspalveluja erityisesti ikääntyneille ja riskiryhmiin kuuluville, jotka eivät voi käydä apteekissa.

– Apteekit tekevät kaiken voitavansa tukeakseen potilaitaan ja taatakseen lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuuden, Passarani sanoo.

Joissain maissa on otettu käyttöön uusia säädöksiä, joiden avulla apteekit voivat käyttää ammatillista osaamistaan paremmin ​​potilaiden auttamiseen.

– Apteekkien lääkevaihto-oikeutta on laajennettu ja ne ovat saaneet oikeuden uudistaa kroonisten sairauksien hoitoon tarvittavia reseptejä, kertoo Ilaria Passarani.

Italia kärsi ensimmäisenä

Italialaiset apteekit, etenkin Lombardian alueella, joutuivat kohtaamaan uuden koronaviruksen ensimmäisinä Euroopassa. Apteekit olivat uudessa tilanteessa valtavan paineen alla.

Maskeja tai käsidesiä ei ollut tarpeeksi, joten työntekijöitä sairastui. Ainakin 13 heistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Kevään mittaan taudilta suojautuminen helpottui, kun maskeja alkoi taas saada. Italian hallitus on määritellyt maskeille 50 sentin enimmäishinnan ja poistanut arvonlisäveron.

Kun Italiassa maaliskuussa määrättiin ulkonaliikkumiskielto, jonka aikana kotoa sai poistua vain välttämättömistä syistä, apteekit kehittivät nopeasti ja pakon edessä uudenlaisia palvelumuotoja, kuten kotiinkuljetuksia.

Apteekkien lääkevaihto-oikeutta on laajennettu ja ne ovat saaneet oikeuden uudistaa kroonisten sairauksien hoitoon tarvittavia reseptejä.

Espanjassa eniten kuolleita

Espanjassa tilanne on paikoin ollut vielä Italiaakin pahempi. Huhtikuun lopussa yli 450 apteekin työntekijää oli sairaalahoidossa tai karanteenissa. Kuolleita oli ainakin 17.

Vaikka monet perusterveydenhuollon yksiköt ovat olleet Espanjassa kiinni, suurin osa apteekeista on pysynyt auki. Monet joutuivat kuitenkin lyhentämään aukioloaikoja työntekijäpulan vuoksi tai apteekkiryöstöjen pelossa. Huhtikuun lopulla kaikkiaan 65 apteekkia oli suljettuina.

Apteekeissa on ollut pulaa maskeista, käsineistä, käsihuuhteista, pulssioksimetreistä sekä kuumemittareista. Hydroksiklorokiinia tai klorokiinia sisältävien lääkkeiden myyntiä on jouduttu säännöstelemään.

Reseptilääkkeiden kotiinkuljetus oli aiemmin kielletty koko maassa, mutta nyt apteekit kuljettavat lääkkeitä erityisesti kroonisesti sairaille potilaille. Suuressa osassa Espanjaa apteekit eivät saa periä kuljetuksesta lisämaksua.

Yliopistot ovat ajaneet lakimuutoksia, joilla apteekeissa voitaisiin uudistaa reseptejä, jakaa kasvomaskeja ja toimittaa tiettyjä sairaalalääkkeitä.

Iso-Britannia tukee apteekkeja talousvaikeuksissa

Isossa-Britanniassa apteekit ovat pysyneet avoimina koko koronakriisin ajan. Apteekkien työntekijöistä ainakin kolmen tiedetään kuolleen virukseen.

Maan hallitus määräsi tiukat rajoitustoimet koko maahan niin, että ihmiset ovat saaneet poistua kodeistaan vain ostaakseen ruokaa tai lääkkeitä tai mennäkseen välttämättömään työhön.

Apteekeissa rajoitetaan sisään pääsevien asiakkaiden määrää ja suojataan henkilökuntaa. Reseptilääkkeiden kysyntä on ollut voimakasta. Tietyt palvelut, kuten jälkiehkäisyvalmisteiden osto, voidaan hoitaa puhelimitse.

Haavoittuvassa asemassa olevat riskiryhmäläiset saavat lääkkeet kotiinsa julkishallinnon pyörittämän, mutta vapaaehtoisten toteuttaman jakelujärjestelmän kautta.

Valtio on tukenut talousvaikeuksissa olevia apteekkeja. Ala on vaatinut lisätukea niille apteekeille, joilla on kassavirtaongelmia tai joiden on pitänyt sulkea ovensa väliaikaisesti.

Kotiinkuljetuksista tuli normaalia Irlannissa

Irlannissa otettiin laajat liikkumisrajoitukset käyttöön maaliskuun lopussa ja ihmisiä pyydettiin pysymään kodeissaan.

Apteekit ovat pysyneet auki koko kriisin ajan ja niissä on työskennelty väsymättä potilaiden auttamiseksi. Sisään pääsevien ihmisten määrää rajoitetaan ja kotiinkuljetuksista on tullut uusi normaali.

Huhtikuussa maan terveysministeri antoi uudet asetukset, jotka sallivat reseptien siirtämisen apteekkeihin sähköisesti. Samalla reseptien voimassaoloaikaa pidennettiin 6 kuukaudesta 9 kuukauteen, ja niiden uusimista helpotettiin.

Joka viides apteekki on joutunut irtisanomaan henkilökuntaa, ja kesän aikana uusia irtisanomisia on tulossa joka kolmanteen apteekkiin.

Ruotsi puhuu Suomen varmuusvarastoista

Ruotsissa apteekit ovat olleet pääosin auki koko kriisin ajan. Joitakin on suljettu tilapäisesti työvoimapulan vuoksi, sillä kotiin on jäätävä vähäistenkin koronaa muistuttavien oireiden vuoksi. Tiedossa ei ole apteekkihenkilökunnan vakavia sairastumisia.

Maalis-huhtikuussa apteekeissa oli valtava myyntipiikki, kun ihmiset hamstrasivat reseptilääkkeitä ja itsehoidon flunssalääkkeitä. Nyt kivijalka-apteekeissa on normaalia hiljaisempaa, koska maassa suositellaan etätyötä ja julkisen liikenteen välttämistä.

– Ostoskeskuksissa ja kaupunkien keskustoissa sijaitseville apteekeille ennakoidaan talousvaikeuksia, kertoo Ruotsin Apteekkiliiton puheenjohtaja Fredrik Boström.

Verkkoapteekit ovat kasvattaneet myyntiään, vaikka verkkomyynti ja kotiinkuljetukset olivat suosittuja ennen pandemiaakin. Koronakriisin aikana esimerkiksi Punainen Risti on auttanut kotiinkuljetuksissa riskiryhmille.

Ruotsin apteekeissa on Boströmin mukaan tehty normaalitoimintaan vain pieniä säätöjä. Kassoilla on pleksilasit, käsiä desinfioidaan, turvavälejä pidetään ja asiakkaiden määrää sisätiloissa rajoitetaan. Palveluvalinnassa työskentelevien on mahdollista käyttää kasvovisiiriä.

Apteekit tekevät tiivistä yhteistyöstä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa varmistaakseen lääkkeiden saatavuuden. Lääkkeiden saatavuus on ollut lähes normaalia, pulaa on ollut vain joistain tehohoidossa tarvittavista lääkkeistä.

– Julkisuudessa on ollut paljon keskustelua Suomen huoltovarmuusvarastoista, Boström mainitsee.

Apteekit tarvitsevat taloudellista tukea

PGEU:n mukaan Euroopan apteekit ansaitsevat nykyistä enemmän tunnustusta työstä, jota ne tekevät päivittäin koronapandemian keskellä.

Taloudellinen tukikin olisi tarpeen, sillä PGEU:n tekemän kyselyn mukaan moni eurooppalainen apteekki kamppailee kanssavirtaongelmien kanssa ja yrittää säilyttää taloudellisen elinkelpoisuutensa.

– Pandemialla on kielteinen vaikutus koko talouteen, myös apteekkisektoriin. PGEU suhtautuu myönteisesti EU:n ja jäsenvaltioiden ehdottamiin taloudellisiin toimenpiteisiin, joilla lievennetään sosioekonomisia vaikutuksia. Toivomme tukea apteekeille, jotta vältytään sulkemisilta ja työpaikkojen menetyksiltä, Passarani sanoo.

PGEU on tyytyväinen EU:n myöntämään yli 3 miljardin euron hätäapupakettiin, jota käytetään kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien tukemiseen pandemian torjunnassa.

Järjestön mukaan koronakriisi on osoittanut, että laajaa apteekkiverkostoa kannattaa ylläpitää ja kehittää Euroopassa, koska verkosto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden sairauksien ennaltaehkäisyyn, pitkäaikaissairauksien parempaan hallintaan, terveysseulontoihin sekä muun terveydenhuollon taakan keventämiseen.

Jutun lähteinä on käytetty myös FIP:n ja PGEU:n kokoamia uutiskirjeitä, joihin ovat kirjoittaneet muiden muassa Jaime Acosta Gómez (Espanja), Martin Astbury (Iso-Britannia) ja Daragh Connolly (Irlanti).

Takaisin