Apteekkari
lauantai 18.05.2024

Itä-Suomen yliopistossa Suomen laadukkainta farmasian opetusta


INGIMAGE 13.11.2020 09:35

Yliopistojen valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn mukaan Itä-Suomen yliopistossa annetaan Suomen laadukkainta farmasian opetusta.

Kandipalaute-kyselyllä selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Farmasian koulutusohjelmassa kandidaatin tutkintoa vastaa farmaseutin tutkinto.

Farmasiaa voi opiskella Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella, Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Vuoden 2019 kandipalautteessa Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijat arvioivat saamansa opetuksen laadukkaammaksi kuin muissa yliopistoissa opiskelleet. Laatu näkyy esimerkiksi opinnäytetöiden ohjaamisessa ja mahdollisuudessa vaikuttaa opetuksen suunnitteluun.

Farmasian opetusta on Kuopiossa uudistettu yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

– Farmaseutin koulutusta on uudistettu koko ajan työelämälähtöisemmäksi. Tämä varmaan näkyy opiskelijapalautteessa. Opettajakunta on meillä todella opiskelijaorientoitunutta. Opettajien ja opiskelijoiden mutkattomalla yhteispelillä ja uusilla opetusmenetelmillä lienee myös positiivinen vaikutus, toteaa farmasian laitoksen johtaja, professori Jarkko Ketolainen.

Farmasiaa opiskelevien ainejärjestö Fortiksen hallituksen puheenjohtaja Heli Saari ja koulutuspoliittinen vastaava Maria Ilola uskovat, että suurin syy opiskelijoiden positiivisiin arvioihin on opintojen suunnittelun opiskelijalähtöisyys.

– Kiitos kuuluu siis osaavalle ja opiskelijoihin panostavalle henkilökunnalle sekä aktiivisesti palautetta antaville opiskelijoille. Opiskelijoilla on matala kynnys lähestyä opetushenkilökuntaa, ja välit toimivat hyvin. Fortis kannustaakin opiskelijoita ottamaan kantaa opetukseen ja sen laadun parantamiseen.

Takaisin