Apteekkari
sunnuntai 23.06.2024

D-vitamiinin syöminen ei suojaa masennukselta


Sanna Oksala 14.08.2020 08:27

Tutkimus: D-vitamiinia nauttineet sairastuivat masennukseen siinä missä muutkin.

Toisin kuin mainospuheissa aika ajoin väitetään, D-vitamiinin nauttiminen ei näytä kohentavan käyttäjänsä mielialaa tai suojaavan masennukselta. Tähän päädyttiin tuoreessa, isossa tutkimuksessa.

Yli 18 000 aikuista osallistui tutkimukseen, jossa verrattiin D-vitamiinin vaikutusta plasebovalmisteen vaikutukseen. Keskimäärin viiden vuoden hoidon jälkeen masennus oli D-vitamiinia nauttineilla yhtä yleinen kuin placeboryhmällä.

Tulos julkaistiin tiedejulkaisu Jamassa. Siitä uutisoi ruotsalainen LäkemedelsVärlden.

Tulos on kiinnostava, sillä korkean D-vitamiinipitoisuuden tuotteita on usein markkinoitu apuna masennuksen ehkäisemiseksi. Markkinapuheet ovat perustuneet seurantatutkimuksiin, joissa matala D-vitamiinipitoisuus on yhdistetty masennukseen iäkkäillä ihmisillä. Hypoteesille ei kuitenkaan ole löydetty tukea muista tutkimuksista.

Hypoteesia ei ole silti aiemmin kumottu, sillä sitä koetelleet tutkimukset ovat olleet pieniä ja niitä on voitu kritisoida huonosta tilastollisesta edustavuudesta.

Taustalla muu tekijä

Tuoreeseen tutkimukseen osallistui kaikkiaan 18 353 yli 50-vuotiasta miestä ja naista. Heistä kenelläkään ei ollut todettu masennusta tutkimuksen alkaessa.

Satunnaistetussa tutkimuksessa osa tutkimukseen osallistuneista nautti päivittäin D3-vitamiinia, osa placebovalmistetta.
Tutkittavilta kysyttiin heidän henkisestä hyvinvoinnistaan vuosittain reilun viiden vuoden ajan. Osalle tehtiin myös psykiatrinen tutkimus.

Seurannan aikana 609 D-vitamiinia nauttinutta sairastui masennukseen. Placeboryhmässä sairastuneita oli 625.
Näin ollen D-vitamiini ei ehkäissyt masennusta eikä myöskään kohentanut sitä nauttineiden mielialaa.

Tutkijoiden mukaan tämä osoittaa, että aiemmissa tutkimuksissa esiin tullut yhteys matalan D-vitamiinitason ja masennuksen välillä ei todennäköisesti ole suora tai kausaalinen, vaan taustalla on luultavasti jokin muu tekijä, joka vaikuttaa sekä matalaan D-vitamiinitasoon että masennusalttiuteen.

Takaisin