Apteekkari
sunnuntai 23.06.2024

Aspiriini hillitsee pitkään suolistosyövän riskiä


INGIMAGE 10.11.2020 12:42

Tuoreen tutkimuksen mukaan aspiriinin teho säilyy jopa 10–20 vuotta. Seuraavaksi tutkitaan, riittäisikö pienempikin annos.

Kansainvälinen CAPP2-tutkimus osoitti noin kymmenen vuotta sitten, että päivittäinen 600 milligramman aspiriiniannos 2–4 vuoden ajan puolittaa paksusuolen syöpäriskin henkilöillä, jotka ovat perineet alttiuden tautiin. Nyt julkaistut tulokset osoittavat, että suojaava vaikutus kestää jopa 10–20 vuotta lääkityksen lopettamisen jälkeen.

Yksi tutkimuksen päätutkijoista, tutkimusprofessori Jukka-Pekka Mecklin Jyväskylän yliopistosta pitää tuloksia merkittävinä. Tutkimus osoittaa, että aspiriinin teho syövän ehkäisyssä säilyy pitkään. Tämä on hyvä uutinen myös haittavaikutusten kannalta.

Suuri aspiriiniannos voi ärsyttää vatsaa ja altistaa verenvuodoille. CAPP2-tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu eroa haittavaikutuksissa ryhmien välillä.

– Osallistujat olivat nuoria tai keski-ikäisiä, muuten terveitä aikuisia. Heillä haittavaikutusten riski ei ollut vielä kovin suuri, Mecklin toteaa.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 861 potilasta, joista 149 oli Suomesta. 10–20 vuoden seurannassa aspiriinia käyttäneistä 40 sai paksusuolisyövän, mutta lumelääkettä käyttäneistä 58.

Tutkimuksen osallistujilla oli todettu Lynchin oireyhtymä, joka altistaa erityisesti paksusuolen ja kohdunrungon syövälle. Suomessa on toiminut vuodesta 1983 kansallinen Lynch-tutkimusrekisteri, jossa on mukana noin 1 600 geenivirheen kantajaa. Mecklin toimii tutkimusrekisterin vastuulääkärinä.

Riittäisikö pienempi annos?

Seuraavaksi tutkitaan, riittäisikö matalampi annos aspiriinia vähentämään syöpäriskiä alttiusgeenin perineillä potilailla.

CAPP3-tutkimuksessa osallistujat saavat joko 100, 300 tai 600 milligrammaa aspiriinia 2–4 vuoden ajan.

– Ensimmäisiä tuloksia on luvassa tämän vuosikymmenen lopulla. Myös tässä tutkimuksessa on mukana suomalaisia potilaita, Mecklin kertoo.

Aspiriini näyttää vähentävän syövän esiintyvyyttä myös laajemmin väestössä. Kun isoja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisytutkimuksia on analysoitu jälkikäteen uudelleen, aspiriiniryhmässä on havaittu merkittävästi vähemmän syöpätauksia kuin lumelääkeryhmässä.

Lancet 2020; 395: 1855-63

Takaisin