Apteekkari
perjantai 08.12.2023

Apteekit tekivät hyvää työtä kaaoksen keskellä


EEVA ANUNDI 25.06.2020 09:28

Apteekit saavat sidosryhmiltä kiitosta toiminnastaan koronapandemian aikana. Apteekkareiden omissa arvioissa näkyy huoli taloudesta.

Apteekit ovat pärjänneet poikkeusoloissa hyvin, katsovat apteekkien keskeiset sidosryhmät. Ne uskovat apteekkien selviävän hyvin tulevaisuudessakin, vaikka koronatilanne jatkuisi pitkään nykyisenkaltaisena tai vaikeutuisi.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Fimean mukaan apteekit ovat onnistuneet osaltaan varmistamaan apteekkipalvelujen ja lääkkeiden yhdenvertaista saatavuutta koko Suomessa. Apteekit ovat omalla toiminnallaan tukeneet sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Apteekit saavat kiitosta siitä, miten ne ovat sopeuttaneet toimintansa muokkaamalla toimintatapojaan ja palvelujaan tartuntariskien minimoimiseksi.

– Apteekit ovat ottaneet ketterästi käyttöön etäasiointia sekä kehittäneet uusia palvelumuotoja, joilla on turvattu asiakkaiden lääkehoitojen jatkuvuus liikkumisrajoituksista huolimatta, sanoo STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Hän kehottaa jokaista apteekkaria ja apteekinhoitajaa pohtimaan etukäteen, millä tavoin he voivat varmistaa oman apteekkinsa toimintakykyä, vaikka tulevaisuus on epävarma.

– Lääkehuollon eri toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä selviämme varmasti myös mahdollisista tulevista haasteista, hän sanoo.

Fimealla vain hyvää sanottavaa

Fimean ylijohtaja Eija Pelkosella on vain hyvää sanottavaa apteekkien toiminnasta poikkeusoloissa.

– Apteekit ovat hoitaneet vaativan tehtävänsä ammattitaidolla ja erinomaisesti tässä haastavassa tilanteessa, hän kiittää.

Toiminta on ollut myös vastuullista: viranomaisten ohjeita ja valmiuslain nojalla tehtyjä päätöksiä on noudatettu. Kaiken kaikkiaan apteekkien ja Fimean yhteistyö on sujunut Pelkosen mielestä hyvin.

Hän kannustaa apteekkeja alueelliseen varautumisyhteistyöhön eli esimerkiksi miettimään yhdessä, miten toimitaan, jos iso osa henkilökunnasta jossakin alueen apteekissa sairastuisi samanaikaisesti tai joutuisi karanteeniin.

Pelkonen uskoo apteekkien hoitavan velvollisuutensa juuri niin kuin pitääkin, vaikka koronatilanne pitkittyisi tai vaikeutuisi.

Apteekin henkilökunnalta vaaditaan hänen mukaansa kärsivällisyyttä ja ymmärrystä asiakkaita kohtaan jatkossa tavallistakin enemmän, koska poikkeustilanne ja varsinkin sen pitkittyminen vaikuttaa myös asiakkaiden jaksamiseen.

– Apteekkihan voi olla ainoita kontakteja monelle poikkeusoloissa elävälle, Pelkonen muistuttaa.

Jakeluketju jatkaa yhteistyötä

Apteekit saavat tunnustusta koronatilanteen hyvästä hoitamisesta myös lääketeollisuudelta. Rinnakkaislääketeollisuus ry:n toiminnanjohtaja Heikki Bothas kiittää koko Suomen apteekkihenkilöstöä.

– Apteekit ovat pärjänneet hienosti! Ne ovat huolehtineet kiitettävästi asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta ja kehittäneet vauhdilla uusia palvelutapoja vaikkapa kotiinkuljetusten järjestämiseksi.

Bothas uskoo, että apteekit hoitavat tehtävänsä osana terveydenhuoltoa jatkossa yhtä ammattimaisesti kuin tähänkin asti.

Lääketeollisuus on tehnyt Bothaksen mukaan paljon töitä lääkkeiden katkeamattoman saatavuuden varmistamiseksi ja sitä työtä jatketaan edelleen.

Oma lääkevarasto turvana

Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahden mielestä apteekit selvisivät haastavasta koronakeväästä varsin hyvin. Hänkin korostaa jakeluketjun yhteistyön merkitystä.

– Olemme koko koronakriisin ajan pitäneet tiiviisti yhteyttä, päivittäneet tilannekuvaa ja etsineet ratkaisuja koko lääkkeiden jakeluketjun kanssa. Apteekit ovat olleet tässä yhteistyössä mukana.

Tiivistä yhteydenpitoa on Lauslahden mukaan ylläpidettävä jatkossakin, jotta voidaan paremmin ennakoida kysynnän muutoksia ja varmistaa lääkkeiden saatavuus.

Hän kehottaa apteekkeja pohtimaan, miten lääkehuolto järjestetään, jos paikkakunnan ainoa apteekki joudutaan karanteenitoimien vuoksi sulkemaan.

Apteekeissa on hyvä varautua myös lääkkeiden tukkujakelun ongelmiin. Jos pandemia Suomessa yltyy ja aiheuttaa merkittävästi sairaustapauksia tukuissa tai kuljetusliikkeissä, ei tukkujakelua pystytä pitämään sataprosenttisesti normaalilla tasolla.

– Apteekeilla on oltava riittävä oma varasto erityisesti sellaisia kriittisiä valmisteita, joita ilman potilaat eivät voi olla ja joille ei ole vaihtokelpoisia valmisteita, Lauslahti sanoo.

Hänestä vaikuttaa siltä, että joudumme elämään pandemian kanssa vielä suhteellisen pitkään, vaikka rokotteiden ja lääkkeiden kehittämiseen suunnataan ennennäkemättömän suuria panoksia.

Talousvaikeudet lisääntyneet

Apteekkien omissa arvioissa lähitulevaisuudesta nousee esiin huoli taloudesta. Jos koronatilanne jatkuu pitkään, joka kolmas apteekki voi joutua taloudellisiin vaikeuksiin. Tämä käy ilmi verkkokyselystä, jonka Apteekkariliitto teki jäsenapteekkareilleen 18.–26. toukokuuta. Kyselyyn saatiin vastaukset 438:sta apteekista, eli yli 70 prosentista maan apteekeista.

Kyselyn mukaan koronakevät on vähentänyt joka neljännen apteekin liikevaihtoa vuoden takaiseen verrattuna. Vaikka myynti on laskenut, yrittäjien on pystyttävä maksamaan kiinteät kulut, kuten palkat, vuokrat ja liiketoiminnan muut kulut. Hankalaa on erityisesti uusilla yrittäjillä. Tilanteen korjaamiseksi viitisen prosenttia apteekeista oli joutunut lomauttamaan henkilöstöä.

Apteekkareiden kannalta nykytilanteessa haasteellisinta on epätietoisuus epidemian kehittymisestä. He kantavat huolta omasta jaksamisestaan, henkilökunnan sairastumisesta, asiakaspulasta, apteekin sulkemisesta ja kesälomasijaisten puuttumisesta.

Sairastuneita seitsemässä apteekissa

Henkilökunnan covid-19-tartuntaepäilyjä on ollut joka viidennessä apteekissa (22 %). Lähes kaikki oireilevat ovat päässet testiin, ja valtaosa testituloksista on ollut negatiivisia. Laboratoriovarmistettuja covid-19-tapauksia oli toukokuun lopulla koko maassa vain seitsemässä apteekissa.

Työntekijän sairastuminen saattaa vaarantaa koko apteekin toiminnan. Näin kävi esimerkiksi Seinäjoen Keskus-Apteekissa toukokuun viimeisellä viikolla. Lähes koko henkilökunta apteekkari Raija Mattista myöten asetettiin varotoimenpiteenä 14 vuorokaudeksi karanteeniin. Apteekki saatiin pidettyä auki apuun tulleiden kollegojen avulla.

Sairauspoissaoloja apteekeissa oli toukokuussa saman verran tai jopa vähemmän verrattuna tavanomaiseen toukokuun tilanteeseen. Joka kymmenennessä apteekissa sairauspoissaoloja oli ollut hieman tai merkittävästi tavallista enemmän.

Kotiinkuljetusta yli 400 apteekista

Apteekit ovat sopeuttaneet toimintaansa pandemiatilanteeseen. Aukioloaikoja oli joutunut supistamaan 15 prosenttia apteekeista. Moni nipistää aukioloajoista sulkemalla arkipäivisin tuntia aiemmin.

Lääkemyynti on siirtynyt koronapandemian aikana yhä enemmän verkkoon. Kyselyn mukaan jo yli 400 apteekkia tarjoaa asiakkaille kotiinkuljetusta. Apteekit hoitavat kuljetukset pääasiassa itse.

Apteekit ovat tehneet paljon järjestelyjä asiakkaiden ja henkilökunnan suojaamiseksi. Ne ovat tehostaneet siivousta (93 % apteekeista) ja ottaneet käyttöön suojapleksejä palvelutiskeille (95 %). Asiakkaille tarjotaan käsidesiä (97 %) ja heitä muistutetaan turvaväleistä (88 %). Visiirillisiä kasvosuojaimia käytetään joka kolmannessa ja suojakäsineitä joka toisessa apteekissa.

Sisään päästettävien asiakkaiden määrää rajoittaa joka viides apteekki. Käytössä on noutoautomaatteja ja palveluluukkuja. Moni apteekki palvelee riskiryhmiä ulkona tai vie lääkkeet suoraan parkkipaikalla odottavaan autoon. Muutama apteekki on pitänyt palveluvalinnan suljettuna pahimpien tartuntaviikkojen aikana.

Joka viidennen apteekin henkilöstö työskentelee erillisissä vuoroissa, jotka eivät kohtaa toisiaan. Useimpien mielestä vuorottelu on toiminut hyvin ja työntekijät ovat olleet tyytyväisiä.

Vajaa kolmannes apteekeista on tehnyt yhteistyötä paikallisen terveydenhuollon kanssa. Apteekit ovat esimerkiksi suunnitelleet pandemiavarautumista paikallisen infektiolääkärin kanssa ja vaihtaneet tietoja paikkakunnan tautitilanteesta.

Pahin tilanne Uudellamaalla

Uusimaa on kärsinyt koronapandemiasta eniten ja se näkyy myös alueen apteekeissa. Uudellamaalla on muuhun maahan verrattuna enemmän apteekkeja lähiöissä tai kaupungin kivijalassa. Alueella on myös keskimääräistä enemmän suuria apteekkeja, jotka toimittavat yli 120 000 reseptiä vuodessa.

Työntekijöiden sairastumisia on ollut alueen apteekeissa muuhun maahan verrattuna selvästi enemmän. Covid-19-epäilyjä on ollut 38 prosentissa apteekeista. Kun koko maan apteekeista seitsemässä on yksi tai useampi laboratoriovarmistettu sairastuminen, viisi näistä apteekeista sijaitsee Uudellamaalla.

Uudellamaalla on selvästi enemmän aukioloaikojen rajoittamista, asiakaskatoa, liikevaihdon laskua, talousvaikeuksia ja ongelmia erityisesti vuokranmaksussa.

Takaisin