Apteekkari
sunnuntai 23.06.2024

Apteekit ovat senioreille tärkeä tuki lääkkeiden käytössä


KATJA LÖSÖNEN 19.08.2020 13:34

Kysely: Jos omasta lääkityksestä herää kysymyksiä, seniorit luottavat ensisijaisesti farmaseuttiin tai lääkäriin.

Jos oma lääkitys askarruttaa, seniorit kääntyvät ensisijaisesti joko apteekin tai lääkärin puoleen, kertoo Oriolan teettämä kyselytutkimus.

Kyselyssä selvitettiin suomalaisten seniorien kokemuksia lääkehoidosta sekä hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi 900 iältään 70–89-vuotiasta senioria.

Kyselyyn vastanneista senioreista 39 prosenttia kertoi kysyvänsä lääkityksestään ensisijaisesti apteekista ja 38 prosenttia lääkäriltä. Apteekit ja farmaseutit ovat tärkeä tuki erityisesti 80–89-vuotiaille sekä ikääntyneille naisille. 80–89-vuotiaista lähes puolet (49 %) kertoi kääntyvänsä lääkekysymyksissä apteekin puoleen.

– Apteekki on suomalaisille luonteva paikka kysyä neuvoa. Se on kuudelle kymmenestä myös lähin terveyspalvelu, kommentoi tuloksia Apteekkariliiton viestintäfarmaseutti Taru Vanhala.

Naisista 43 prosenttia kertoi keskustelevansa lääkkeistään farmaseutin kanssa, kun taas miehet kysyvät lääkkeistä naisia huomattavasti useammin lääkäriltä. Kyselyyn vastanneista miehistä lähes puolet (48 %) kertoi kääntyvänsä ensin lääkärin puoleen. Naisista ensisijaisesti lääkärin pakeille hakeutui kolmannes (30 %).

– Naiset ovat kaikissa ikäluokissa ehkä hieman aktiivisempia kysymään neuvoa apteekista terveysasioissa, mutta suomalaiset luottavat laajasti apteekin henkilökunnan ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen, Vanhala sanoo.

Digitalisaatio on haaste

Internetistä lääketietoa ensisijaisesti etsi joka kuudes (17 %) seniori. Erityisesti naiset sekä vähemmän lääkkeitä käyttävät seniorit etsivät vastauksia kysymyksiinsä verkosta. Kyselyn naisvastaajista reilu viidennes (22 %) käytti ensisijaisena tiedonlähteenä internetiä ja vain yhtä reseptilääkettä käyttävistä neljännes (25 %). Miehistä vain 11 prosenttia kertoi etsivänsä ensisijaisesti tietoa internetistä.

– Digitalisaatio on haaste monelle ikäihmiselle. Apteekkien rooli korostuu juuri senioreiden lääketurvallisuuden varmistamisessa. Apteekki on ainut terveyspalvelu, johon pääsee ilman ajanvarausta, Vanhala huomauttaa.

Ikääntyneiden yleisimmät kysymykset liittyvät oikean lääkkeen löytämiseen, lääkkeiden ottamisen ajankohtaan sekä annostukseen.

Takaisin