Apteekkari
keskiviikko 24.07.2024

Åbo Akademille lisää farmasian alan koulutusvastuuta


INGIMAGE 24.07.2020 11:56

Jatkossa proviisoriksi voi opiskella Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen lisäksi Turussa.

Valtioneuvosto on päättänyt laajentaa muutamien korkeakoulujen koulutusvastuita. Päätöksen seurauksena Åbo Akademille lisätään lääketieteiden ja farmasian koulutusalalla proviisorin, farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin koulutusvastuu.

Aiemmin Turussa on voinut saada farmaseutin kanditasoisen tutkinnon sekä lääkekehitysteknologian maisterin tutkinnon.

Ensimmäiset uusien koulutusohjelmien opiskelijat aloittavat Turussa syksyllä 2021. Opinnot keskittyvät ennen muuta teollisuusfarmasiaan.

– Rakennamme nykyaikaisen opetusohjeman tiiviissä yhteistyössä ÅA:n diplomi-insinöörikoulutuksen  ja luonnontieteellisen koulutuksen kanssa. Tällä tavoin toivomme täyttävämme tarpeen kaksikielisistä asiantuntijoista lääketeollisuudessa, sanoo Åbo Akademin farmasian professori Jessica Rosenholm.

Turun seudulla on ennestään vahva biotieteiden ja terveyden innovaatio- ja osaamisklusteri. Alueella on yli 100 biotieteiden alan yritystä sekä Terveyskampus, jossa on mukana useita eri terveysalan toimijoita. Rosenholmin mukaan ruotsinkielinen, teollisuuteen erikoistuva proviisorikoulutus täydentääkin alueen nykyisiä ja tulevia asiantuntijatarpeita. 

– Lisäksi Turun seudulla tarvitaan kattavaa farmaseuttista koulutusta tulevaa SOTE-uudistusta ajatellen, hän lisää.

Toisaalta tarvetta alan kaksikielisille, teollisuuteen keskittyneille asiantuntijoille on laajemminkin.

– Ruotsinkielinen proviisorikoulutus täydentää yhteiskunnan ja teollisuuden nykyisiä ja tulevia tarpeita alan asiantuntijoille sekä Suomessa että Pohjoismaissa, Rosenholm sanoo.

Helpotusta osaajapulaan

Valtioneuvosto teki päätöksen kaikkiaan viiden ammattikorkeakoulun ja neljän yliopiston koulutusvastuiden laajentamisesta. Muutokset liittyvät korkeakoulujen kanssa käytyihin neuvotteluihin, joissa on sovittu sopimuskauden 2021–2024 tavoitteista sekä niiden seurannasta ja arvioinnista.

Åbo Akademia koskevilla laajennuksilla halutaan lisätä mahdollisuuksia suorittaa farmasian alan ylempään korkeakoulututkintoon ja jatkotutkintoihin johtavia opintoja ruotsin kielellä. Muilla laajennustoimilla haetaan helpotusta pulaan ICT-osaajista, psykologeista ja puheterapeuteista.

Koulutusvastuumuutokset ovat jatkoa aiemmille toimenpiteille, joilla yritetään vastata tiettyjen alojen osaajapulaan ja koulutustarpeisiin. Aiemmin on päätetty muun muassa noin 10 000 aloituspaikan lisäämisestä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin vuosina 2020–2022. Esimerkiksi farmasian alan opintoihin otettiin sekä Helsingissä että Kuopiossa tänä kesänä aiempia vuosia enemmän opiskelijoita.

Takaisin